Jesteś tutaj

Terapia Zajęciowa

Terapia zajęciowa prowadzona jest indywidualnie oraz grupowo. W Domu jest jedna duża pracownia terapii zajęciowej, kuchnia do dyspozycji Mieszkańców (I piętro) oraz pokoje dzienne, gdzie Pensjonariusze spędzają wolny czas i przyjmują swoich gości.

Mieszkańcy mają stały kontakt z psychologiem, a także mogą korzystać z terapii logopedycznej.

W ramach plastykoterapii wykonujemy okolicznościowe dekoracje, kartki świąteczne, ozdabiamy przedmioty codziennego użytku różnymi technikami min. decoupage, robimy wyklejanki, gazetki itp.

Prowadzone są również zajęcia ruchowe, muzykoterapia z relaksacją, filmoterapia, ludoterapia oraz zajęcia kulinarne.

 

Przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną Filia nr 9 przy ul. Krańcowej powstał w naszym Domu punkt biblioteczny, z którego Mieszkańcy mogą swobodnie korzystać. Pensjonariusze chętnie uczestniczą też w biblioterapii grupowej- słuchają codziennej prasy i dyskutują na temat czytanych artykułów.

Mieszkańcy również samodzielnie rozwijają swoje zainteresowania. Systematycznie organizują spotkania brydżowe, wyjeżdżają na różne mecze i rozgrywki sportowe. Jeden z naszych Mieszkańców gra w rugby na wózkach- jest zawodnikiem drużyny Brave Snails.

Działa też kabaret „Jakby co”, który występuje przy okazji różnych imprez oraz bierze udział w Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych.

Przy współpracy z Dzielnicowym Domem Kultury Bronowice zorganizowane zostały warsztaty teatralne i muzyczne.

Organizowane są wycieczki, pielgrzymki, imprezy plenerowe. Mieszkańcy uczestniczą w wielu turniejach, festiwalach i konkursach.

Cyklicznie w naszym Domu organizowana jest Zabawa Andrzejkowa i Karnawałowa. Mieszkańcy i Goście bawią się przy wspaniałej muzyce zespołu kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego diecezji zamojsko- lubaczowskiej.

 

Współpracują z nami słuchacze z Medycznego Studium Zawodowego z kierunku terapeuta zajęciowy,którzy odbywają w naszym Domu praktyki. 

Mieszkańcy chętnie uczestniczą w różnych ciekawych propozycjach zajęć- plastycznych, muzycznych, kulinarnych i innych.

Podziękowania od rodziny naszej mieszkanki

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska 23 listopada wręczyła nagrody i wyróżnienia, przyznawane za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej. Nagrody przyznawane są każdego roku, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, obchodzonego 21 listopada.

Poranki muzyczne

 W ramach cotygodniowych Poranków muzycznych, w każdy piątek o godzinie 11.30 odbywają się u nas koncerty muzyki poważnej. W programie spotkań przedstawiamy słuchaczom utwory kompozytorów wszystkich epok od wczesnego baroku po muzykę współczesną oraz monograficzne recitale fortepianowe.

Zaplanowane są również koncerty muzyki filmowej, wokalno-instrumentalnej, symfonicznej oraz jazzowej ale także spełniane są życzenia muzyczne Mieszkańców.

Muzyka wykonywana jest na żywo.