Jesteś tutaj

Historia

Koncepcja powołania Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie powstała w Wojewódzkim Zepole Pomocy Społecznej w Lublinie. Pierwszy mieszkaniec został przyjęty w 1995 roku, do zamieszkania w nim kierowane były przede wszystkim osoby z terenów dawnego Województwa Lubelskiego, jednakże spora grupa mieszkańców trafiła do DPS z innych rejonów Polski. Do Domu trafiła bardzo duża liczba stosunkowo młodych osób po urazach kręgosłupa, chorych na stwardnienie rozsiane, dystrofię mięśniową mózgowe porażenie dziecięce oraz inne choroby powodujące niepełnosprawność.  W 2004 roku Dom stał się jednostką kierowaną przez Gminę Lublin.

 

Podziękowania od rodziny naszej mieszkanki

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska 23 listopada wręczyła nagrody i wyróżnienia, przyznawane za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej. Nagrody przyznawane są każdego roku, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, obchodzonego 21 listopada.

Poranki muzyczne

 W ramach cotygodniowych Poranków muzycznych, w każdy piątek o godzinie 11.30 odbywają się u nas koncerty muzyki poważnej. W programie spotkań przedstawiamy słuchaczom utwory kompozytorów wszystkich epok od wczesnego baroku po muzykę współczesną oraz monograficzne recitale fortepianowe.

Zaplanowane są również koncerty muzyki filmowej, wokalno-instrumentalnej, symfonicznej oraz jazzowej ale także spełniane są życzenia muzyczne Mieszkańców.

Muzyka wykonywana jest na żywo.