Jesteś tutaj

Wolontariat

Ogromną pomoc w pracy Domu dla zapewnienia komfortu pobytu mieszkańców oraz opieki nad nimi odgrywa wolontariat. Naszymi wolontariuszami są osoby w różnym wieku. Są nimi studenci, słuchacze szkół pomaturalnych, osoby ze środowiska, członkowie organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych, członkowie organizacji o charakterze religijnym wspierających osoby potrzebujące, w szczególności członkowie Legionu Maryi oraz klerycy działających na terenie Lublina seminariów.

Podziękowania od rodziny naszej mieszkanki

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska 23 listopada wręczyła nagrody i wyróżnienia, przyznawane za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej. Nagrody przyznawane są każdego roku, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, obchodzonego 21 listopada.

Poranki muzyczne

 W ramach cotygodniowych Poranków muzycznych, w każdy piątek o godzinie 11.30 odbywają się u nas koncerty muzyki poważnej. W programie spotkań przedstawiamy słuchaczom utwory kompozytorów wszystkich epok od wczesnego baroku po muzykę współczesną oraz monograficzne recitale fortepianowe.

Zaplanowane są również koncerty muzyki filmowej, wokalno-instrumentalnej, symfonicznej oraz jazzowej ale także spełniane są życzenia muzyczne Mieszkańców.

Muzyka wykonywana jest na żywo.