Jesteś tutaj

Wolontariusze III Wieku

Dom podejmuje działania zmierzające do integracji swoich mieszkańców ze społecznością lokalną. W tym celu powołany został do życia „Klub Integracyjny”, do uczestnictwa w którym zapraszamy w szczególności seniorów zamieszkujących sąsiedztwo z DPS, przede wszystkim z dzielnic Bronowice oraz Kośminek. Celem działalności Klubu Integracyjnego jest stworzenie dobrego miejsca spotkań dla Osób, które z różnych powodów nie mają wystarczająco satysfakcjonujących kontaktów społecznych w swoim środowisku, i jednocześnie brak im wystarczających kompetencji społecznych do tego, aby swobodnie szukać głębszych dobrych relacji z innymi ludzmi. Klub jes także ,,adresowany” do tych, którzy z racji wieku oraz innych przyczyn losowych pozostali osamotnieni i aktualnie samodzielne znajdowanie nowych związków jest dla nich praktycznie niedostępne. W ramach klubu osoby starsze oraz niepełnosprawne będą miały możliwość edukacji internetowej w kawiarence internetowej, funkcjonującej przy DPS. W ramach tej działalności współdziałamy z Wielopokoleniowym Klubem Wolontariusza.

Podziękowania od rodziny naszej mieszkanki

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska 23 listopada wręczyła nagrody i wyróżnienia, przyznawane za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej. Nagrody przyznawane są każdego roku, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, obchodzonego 21 listopada.

Poranki muzyczne

 W ramach cotygodniowych Poranków muzycznych, w każdy piątek o godzinie 11.30 odbywają się u nas koncerty muzyki poważnej. W programie spotkań przedstawiamy słuchaczom utwory kompozytorów wszystkich epok od wczesnego baroku po muzykę współczesną oraz monograficzne recitale fortepianowe.

Zaplanowane są również koncerty muzyki filmowej, wokalno-instrumentalnej, symfonicznej oraz jazzowej ale także spełniane są życzenia muzyczne Mieszkańców.

Muzyka wykonywana jest na żywo.