Jesteś tutaj

Rada mieszkańców

Przy Domu działa Rada Mieszkańców, która ma głos doradczy.

Spotkania Rady z Dyrektorem oraz osobami odpowiedzialnymi 

za działania merytoryczne odbywają się 1 x w miesiącu.

W trakcie spotkań podejmowane są wszystkie istotne sprawy

związane z funkcjonowaniem Domu, mieszkańcy przedstawiają swoje opinie 

odnośnie najistotniejszych wydarzeń oraz codziennych problemów

Podziękowania od rodziny naszej mieszkanki

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska 23 listopada wręczyła nagrody i wyróżnienia, przyznawane za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej. Nagrody przyznawane są każdego roku, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, obchodzonego 21 listopada.

Poranki muzyczne

 W ramach cotygodniowych Poranków muzycznych, w każdy piątek o godzinie 11.30 odbywają się u nas koncerty muzyki poważnej. W programie spotkań przedstawiamy słuchaczom utwory kompozytorów wszystkich epok od wczesnego baroku po muzykę współczesną oraz monograficzne recitale fortepianowe.

Zaplanowane są również koncerty muzyki filmowej, wokalno-instrumentalnej, symfonicznej oraz jazzowej ale także spełniane są życzenia muzyczne Mieszkańców.

Muzyka wykonywana jest na żywo.