Jesteś tutaj

Opinie

Witam.

Dziękuję za maila.

Rozumiem, że można się zalogować tylko wtedy, kiedy ma się wykupioną prenumeratę.
Z tego powodu nie mogę teraz zamieścić mojego komentarza.

Uprzejmie proszę o zamieszczenie komentarza przez admina w moim imieniu, jako "Ewa", pod artykułem na stronie:
http://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,48724,17227135,Horror_w_domu_opieki__Dyrektor_na_dywaniku_w_ratuszu.html

Komentarz:
Moim zdaniem negatywne opinie dotyczące Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych przy ulicy Kosmowskiej w Lublinie są jednostronne i krzywdzące.
Współczuję personelowi, który musiał zajmować i opiekować się osobami nadużywającymi alkoholu. Nawet kalectwo nie usprawiedliwia alkoholizmu. Przepisy prawne powinny umożliwiać usuwanie alkoholików, aby inni mieszkańcy nie byli poszkodowani z ich powodu.
Dyrekcja i personel tego domu starają się stworzyć mieszkańcom jak najlepsze warunki. Terapia zajęciowa, koncerty, imprezy kulturalne, spotkania okolicznościowe uprzyjemniają i urozmaicają pobyt w domu, wystarczy w nich tylko uczestniczyć. Prowadzona rehabilitacja pod życzliwym okiem rehabilitantów umożliwia poprawę zdrowia fizycznego, trzeba tylko systematycznie ćwiczyć.
Kiedy moja leciwa podopieczna chciała mi pokazać jak chodzi przy poręczach, to natychmiast zjawiły się dwie panie, które ją asekurowały, żeby nie upadła. W domu jest czysto, wszystko opisane i oznakowane, a personel uprzejmy i miły, chociaż często nie otrzymuje słów podziękowania.
Zatem dzisiaj pragnę podziękować wszystkim pracownikom domu za taką postawę i ich trud oraz życzę wszystkiego najlepszego w pracy zawodowej i życiu osobistym w Nowym Roku 2016. Niech przyniesie satysfakcję z wykonywanej pracy, ludzką wdzięczność i życzliwość oraz spełnienie osobistych marzeń.
----------

Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
EPK

Dnia 02.01.2016 o godz. 19:31 pomoc-wyborcza <pomoc@wyborcza.pl> napisał(a):
 

Witam.

 

Zgadza się.

Jedynie zalogowani Użytkownicy serwisu mogą dodawać komentarze.

 

Z pozdrowieniami,

Bartosz Barczyński

Centrum Wsparcia Użytkownika

 

----- Oryginalna wiadomość -----

Od: "ewa kokosinska" <ewa.kokosinska@gmail.com>

Do: pomoc@wyborcza.pl

Wysłane: piątek, 1 styczeń 2016 21:08:22

Temat: Uwagi

 

Data wiadomości: 01.01.2016 21:08

 

Pole 1:Prenumerata cyfrowa Gazety Wyborczej

Pole 2:inne

Witam.

 

Czy komentarze moşe zamieszczać tylko zalogowana osoba?

 

Pozdrawiam.

 

Adres email: ewa.kokosinska@gmail.com

--

Niniejsza wiadomość pochodzi z domeny @agora.pl, należącej do Grupy

Kapitałowej Agory. Główne spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej

Agory to:

 

Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa; Numer identyfikacji

podatkowej: PL 526-030-56-44; Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy dla

m. st. Warszawy: Numer rejestru KRS: 59944; Kapitał zakładowy:

47.665.426,00 zł, wpłacony w całości.

 

Agora - Poligrafia Sp. z o.o., ul. Towarowa 4, 43-110 Tychy; Numer

identyfikacji podatkowej: PL 646-20-72-095; Miejsce zarejestrowania: Sąd

Rejonowy w Katowicach Numer rejestru KRS: 72481; Kapitał zakładowy:

1.000.000,00 zł.

 

Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa; Numer

identyfikacji podatkowej: PL 521-289-70-03; Miejsce zarejestrowania: Sąd

Rejonowy dla m. st. Warszawy Numer rejestru KRS: 126767; Kapitał

zakładowy:  25.019.500,00 zł.

 

Więcej informacji  o spółkach na stronie: www.agora.pl Wiadomość jest

przeznaczona wyłącznie dla zamierzonego adresata i może zawierać

informacje o charakterze poufnym. W razie stwierdzenia, że odbiorcą

miała być inna osoba prosimy poinformować nadawcę oraz niezwłocznie

usunąć wiadomość. Wiadomość może nie stanowić oficjalnego stanowiska

spółki Agora SA i nie być związana z jej działalnością.

------------

This message was sent from domain @agora.pl belonging to Agora Group.

Principal companies in the Agora Group structure are:

 

Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa; Polish VAT and tax ID no.:

PL 526-030-56-44; Place of registration: Regional Court for the Capital

City of Warsaw; Registration no.: 59944; Share capital: PLN 47.665.426,00,

fully paid-up.

 

Agora - Poligrafia Sp. z o.o., ul. Towarowa 4, 43-110 Tychy; Polish VAT

and tax ID no.: PL 646-20-72-095; Place of registration: Regional Court

in Katowice; Registration no.: 72481; Share capital: PLN 1.000.000,00.

 

Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa;

Polish VAT and tax ID no.: PL 521-289-70-03; Place of registration:

Regional Court for the Capital City of Warsaw; Registration no.: 126767;

Share capital: PLN 25.019.500,00.

 

For more information about our companies see site: www.agora.pl This

message is for the intended recipient only and it may contain

confidential information. If you receive this message in error, please

immediately delete it and notify the sender. This message may not

represent the official views of Agora SA and may not be related to its

business

Podziękowania od rodziny naszej mieszkanki

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska 23 listopada wręczyła nagrody i wyróżnienia, przyznawane za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej. Nagrody przyznawane są każdego roku, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, obchodzonego 21 listopada.

Poranki muzyczne

 W ramach cotygodniowych Poranków muzycznych, w każdy piątek o godzinie 11.30 odbywają się u nas koncerty muzyki poważnej. W programie spotkań przedstawiamy słuchaczom utwory kompozytorów wszystkich epok od wczesnego baroku po muzykę współczesną oraz monograficzne recitale fortepianowe.

Zaplanowane są również koncerty muzyki filmowej, wokalno-instrumentalnej, symfonicznej oraz jazzowej ale także spełniane są życzenia muzyczne Mieszkańców.

Muzyka wykonywana jest na żywo.