O Nas

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie prowadzony jest przez Gminę Lublin. Położony jest w dzielnicy Kośminek w południowo - wschodniej części Lublina.  Liczy 98 miejsc w pokojach dwuosobowych rozmieszczonych na czterech kondygnacjach. Każdy z pokoi wyposażony jest w pełen węzeł sanitarny.
Nasi mieszkańcy mają do dyspozycji 3 windy, którymi mogą przemieszczać się pomiędzy kondygnacjami.

Mieszkańcami Domu są przede wszystkim dorosłe osoby niepełnosprawne fizycznie, cierpiące na stwardnienie rozsiane (SM), dystrofię mięśniową, niesprawności będących  następstwem mechanicznych uszkodzeń kręgołupa, mózgowego porażenia dziecięcego  lub udarów mózgu. Mieszkańcy mają możliwość korzystania z terapii zajęciowej, rehabilitacji wspomagającej, kaplicy, kuchenki pomocniczej.

Podziękowania od rodziny naszej mieszkanki

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska 23 listopada wręczyła nagrody i wyróżnienia, przyznawane za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej. Nagrody przyznawane są każdego roku, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, obchodzonego 21 listopada.

Poranki muzyczne

 W ramach cotygodniowych Poranków muzycznych, w każdy piątek o godzinie 11.30 odbywają się u nas koncerty muzyki poważnej. W programie spotkań przedstawiamy słuchaczom utwory kompozytorów wszystkich epok od wczesnego baroku po muzykę współczesną oraz monograficzne recitale fortepianowe.

Zaplanowane są również koncerty muzyki filmowej, wokalno-instrumentalnej, symfonicznej oraz jazzowej ale także spełniane są życzenia muzyczne Mieszkańców.

Muzyka wykonywana jest na żywo.