O Nas

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie prowadzony jest przez Gminę Lublin. Położony jest w dzielnicy Kośminek w południowo - wschodniej części Lublina.  Liczy 98 miejsc w pokojach dwuosobowych rozmieszczonych na czterech kondygnacjach. Każdy z pokoi wyposażony jest w pełen węzeł sanitarny.
Nasi mieszkańcy mają do dyspozycji 3 windy, którymi mogą przemieszczać się pomiędzy kondygnacjami.

Mieszkańcami Domu są przede wszystkim dorosłe osoby niepełnosprawne fizycznie, cierpiące na stwardnienie rozsiane (SM), dystrofię mięśniową, niesprawności będących  następstwem mechanicznych uszkodzeń kręgołupa, mózgowego porażenia dziecięcego  lub udarów mózgu. Mieszkańcy mają możliwość korzystania z terapii zajęciowej, rehabilitacji wspomagającej, kaplicy, kuchenki pomocniczej.

Podziękowania od rodziny naszej mieszkanki

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska 23 listopada wręczyła nagrody i wyróżnienia, przyznawane za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej. Nagrody przyznawane są każdego roku, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, obchodzonego 21 listopada.

KLUB SENIORA

Szanowni Państwo.
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie zaprasza wszystkich chętnych lubelskich Seniorów do miłego spędzania czasu w towarzystwie terapeutów zajęciowych oraz aktywnego uczestnictwa w Klubie Seniora, który funkcjonować będzie w naszym DPS od początku 2019 roku.
ogłoszenie o naborze do klubu seniora
regulamin projektu lubinclusion .
oświadzcenie uczestnika .
formularz zgłoszeniowy klub seniora

Projekt „LUBinclusiON – działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.